Hvordan bliver man indstillet til Ordenen?
Man kan blive kontaktet eller selv kontakte en, der allerede er medlem af  Ordenen,
eller man kan henvende sig til logens ledelse, der kan give vejledning.

Er der nogle specielle krav?
Dette må vel besvares både med et ja og et nej.

Man skal være retskaffen og have en ordnet økonomi.

Desuden skal man have en overbevisning, der siger, at noget større end mennesket styrer og opretholder denne verden.
Hvad hver enkelt lægger i dette, blander vi os ikke i.

Man skal indstilles af en person, der er medlem af Ordenen, og endelig skal ens hustru eller samlever give sit samtykke.

Derudover er der ingen betingelser.

Hvad kan logen give mig?
Hvis man ønsker et godt samvær med et bredt udsnit af mennesker med nogenlunde samme indstilling til livet,
så vil man opleve, at man er blevet optaget i et unikt netværk, der både tager hånd om en selv og om ens familie.