Hellig Anders, der har givet navn til vores loge, var præst ved Sct. Peders Kirke i Slagelse.
Han var Slagelse Kjøbstads gamle skytshelgen, der døde i 1205, og der går mange sagn om Hellig Anders og hans godhed.

Det mest kendte sagn fortæller, at Hellig Anders anmodede Kong Valdemar om at give Slagelse by noget mere jord, og kongen lovede da – måske nok lidt spøgefuldt – at forære så megen jord, som Hellig Anders kunne omride på et  ni dage gammelt føl, medens kongen var i bad.

Hellig Anders betjente sig så godt af tilbuddet, at hofmændene skyndte sig til kongens bad, og opfordrede ham til at standse Hellig Anders’ ridt, da han ellers ville nå at omride hele Sjælland.

Nu gav kongen sig dengang god tid, når han var i bad eller i badstue, men alligevel har Slagelse næppe fået sine byjorder på denne måde.

Sagnet fortæller endvidere, at Hellig Anders på sin fantastiske ridetur, var så uheldig at tabe sin ene handske, og straks sprang en kilde frem på det sted, hvor handsken faldt.
Denne kilde kan endnu ses i Landsgrav by på Kildevej, der ligger ca. 2 km. fra Slagelses centrum mod Korsør. Kører man et par km. længere mod Korsør, kan man på Hvilehøj se Hellig Anders Kors.

                    Hellig Anders Brønd   Hellig Anders kors